Paketerade funktioner

Planering & Framdrift

Planera punktinsatser eller återkommande arbeten på era objekt i kartan. 

Planering och utförande får tydligare och bättre underlag där framdriften syns direkt i kartan.

Verksamheten visas i realtid - mindre missförstånd och snabbare underlag för beslut.

Ytorna byter utseende efterhand när er produktionspersonal arbetar sig fram.

ÄTA - Tilläggsjobb 

Skapa enkelt och effektivt faktureringsunderlag genom att direkt i fält skapa en ÄTA i ProLocate. 

 

Plats för arbetet och relevant information bifogas ÄTA'n så att det finns färdigt underlag för fakturering.

Det här är ProLocate

Cartesia ProLocate är en komplett produkt som innefattar både mobila klienter och webb. Kvalitetssäkra information om verksamhetens genomförda aktiviteter, såsom position, sträcka och tid.

Se era arbetsområden i kartan, få hjälp med vägvisning till era objekt, rapportera in brister och avvikelser, allt för att skapa en enkel och överskådlig verksamhet.

MEDBORGAREN VILL HA GOD SERVICE

Brist- och avvikelser

Rapportera enkelt brister via appen (typ trasig trumma, potthåll). Dessa kan sedan planeras in som arbetsordrar och utföraren får dem direkt i systemet med position och vägbeskrivning.

Verksamhetskarta

Alltid uppdaterade verksamhetskartor!

 

I kartan ser du vad som ska utföras. På ytorna ser du beskrivningar och skötselanvisningar.

Sätt en knappnål på önskad plats och därefter kan du välja ruttning och få vägbeskrivning och visning av färdväg i kartan.

© 2020 by SOKIGO AB