top of page
KLOTTER

KLOTTERSANERING

Skapa underlagen i din mobila miljö samtidigt som saneringen.

Foto och annan relevant information för anmälan skapas

direkt på plats. Via en enkel knapptryckning kan ni sedan

skicka in en polisanmälan från webben.

ProLocate Klotter

Skapa underlag i din mobila miljö. Foto och annan relevant information för anmälan skapas direkt på plats. Via en enkel knapptryckning i webben kan ni sedan skicka in en polisanmälan.

  • Se tillsynsobjekt direkt i kartan.

  • Ta foto och koppla direkt till ärendet i appen.

  • Enkla inmatningsfält, anpassas efter ert önskemål.

  • Underlag till polisrapport skapas direkt i fält.

MAGEN MÅR BÄTTRE AV MINDRE STRESS

Det här är ProLocate

ProLocate är en komplett produkt som innefattar både mobila klienter och webb. Kvalitetssäkra information om verksamhetens genomförda aktiviteter, såsom position, sträcka och tid.

 

Se era arbetsområden i kartan, få hjälp med vägvisning till era objekt, rapportera in brister och avvikelser, allt för att skapa en enkel och överskådlig verksamhet.

  • Förhandsgranskning i webbläsaren.

  • Polisrapport skickas via mail direkt från systemet.

  • Se alla resureser i realtid i webb.

  • Enkel och tydlig presentation av genomförda uppdrag.

bottom of page